Home
  Introduction
  News
  Concerts
  History
  Discography
  Sounds
  Lyrics
  Pictures
  Interviews
  FAQ
  Poll
  Links
  Guestbook
  Disclaimer
  Site Map

  MySpace

 


GÅNGLÅT FRÅN KNAPPTIBBLE

Vad är det som säger,
att allt är rätt,
allting som är runtomkring?
Två kanske är mer än tre,
vad vet vi om det?

Tiden bär där vi är nu.
Och Gud är En,
det är med självklarhet!
Att han blir sedd som vriden,
kallas han profet.

Han är lika kluven,
fastän nu är Duet och Jaget som Ett.
Tiden är ett tidsfördriv.

Levgossen talar vanskapt språk,
och tidforsen skriker gällt sin väg.
Avgrunden öppnas och bilder dör ut.


MARCHING-TUNE FROM KAPPTIBBLE

What is it that says,
that everything is right,
which is around us?
Two may be more than three,
what do we know of that?

Time carries where we are now
And God is One,
that is with certainty!
That he is seen as twisted,
he is called prophet.

He is as divided,
even though now is the You and I as One.
Time is a pastime.

The living boy speaks misshapen words,
and the shrill torrent of time shrieks its course.
The abyss opens and images die.