Home
  Introduction
  News
  Concerts
  History
  Discography
  Sounds
  Lyrics
  Pictures
  Interviews
  FAQ
  Poll
  Links
  Guestbook
  Disclaimer
  Site Map

 


  HÖSTSEJD

Sol sjunker sakta, likt ett fallande löv
i höstens tusen färger,
mot en brinnande horisont,
men färgerna överger den snart i dunkelt grått,
i piskande oväder och ruttnande löv
den bränner sin skog för att börja om på nytt.


  RITES OF FALL

Sun sets slowly, alike to passing leaf in the thousand colours of fall towards a blazing horizon, but ere long abandoned by the colours to dusky grey, lashing storm and rotting lives.
She burns her woods to begin again.