Home
  Introduction
  News
  Concerts
  History
  Discography
  Sounds
  Lyrics
  Pictures
  Interviews
  FAQ
  Poll
  Links
  Guestbook
  Disclaimer
  Site Map

  MySpace

 


IFRÅN KLARHET TILL KLARHET

Vad är ni för underligt ting
som talar om vilsenhet?
De asar som styr oss i vär tro
talar om att det som sker,
tar oss till en bättre värld.

Vad är sant,
vad är falskt
i en framkallad illusion?
Att bli försedd och ledd,
konstant beredd,
gör det dig fri och stark it tron?
Frågor som ständs är mig när.

Drömmar om abstrakta ting
tar oss med på en okänd färd,
där begränsning, rätt,
fel och tid
ej har nägon existens.
Förunderlinga ting finns det där.


FROM STRENGTH TO STRENGTH

What kind of strange thing are you
who talk of confusion?
The Aesir that govern us in our faith
say that what is happening
takes us to a better world.

What is true,
what is false
in a fabricated illusion?
To be supplied and guided
constantly ready,
does it make you free and strong in faith?
Questions [of wonder] are close to me.

Dreams about abstract things
take us on an unknown journey,
in which limitation, right,
wrong and time
do not exist.
There are wondrous things there.