Home
  Introduction
  News
  Concerts
  History
  Discography
  Sounds
  Lyrics
  Pictures
  Interviews
  FAQ
  Poll
  Links
  Guestbook
  Disclaimer
  Site Map

  MySpace

 


  SKOGSRANDEN

Levgossen talar vanskapt språk och tidforsen skriker gällt sin väg,
avgrunden stängs och bilder dör. Allting tar vid skogsranden slut...
...världen bakom skogsranden börjar där törnrosen sliter sig fast vid din buk och ger själen ingen vila då sägnen är skapt och tiden att tänka och tala dör ut -
ingen skola mer leva i dvala.


  EAVES OF THE FOREST

The living boy speaks misshapen words and the shrill torrent of time shrieks its course, the abysm shuts and images die. All ends at the eaves of the forest...
...the world beyond the eaves of the forest beginns where the briear tears tightly to your abdomen and leaves no rest in the sould as the legend is wrought and the time for thought and speech fails.

No more shall no one live with senses asleep.