Home
  Introduction
  News
  Concerts
  History
  Discography
  Sounds
  Lyrics
  Pictures
  Interviews
  FAQ
  Poll
  Links
  Guestbook
  Disclaimer
  Site Map

  MySpace

 


 VANDRINGAR I VILSENHET

Spillror ifrån det förgångna tiden är nu.
Ensamhetens värld där lever vi,
med allting som samlats på hög
runt omkring oss,
för ständigt vårt inre
mot störning och disharmoni.
Alla drömmare som vet
någonting annat har fel.
Det kanske är så att man är vilseledd.
Varför finnas här till ingen nytta?
Tiden går lidande
min själ far vidare
i drömmen.

Sökandes svar i en dimma som präglas
av vilsenhet och ofullständigt liv.
Där morallösa människor tar vid
och tanken blir till en känsla
av maktlöshet tvivel och likgiltighet.
Då, vi råkas och samlas till fest
för förstånd bortom en
hycklandes, gycklandes, abrakadabra värld.


 WANDERINGS IN CONFUSION

Fragments from times past are now.
The world of loneliness where we live,
with everything that has been piled up
all around us,
constantly brings our inner being
towards disturbance and disharmony.
All dreamers who know
something else are wrong.
It may be that one is led astray.
Why exist here for no good?
Time goes suffering
my soul passes onwards
in the dream.

Searching for an answer in a mist dominated
by confusion and incomplete life;
Where immoral people take over
and thought becomes a feeling of
despair, doubt and indifference.
Then, we rendezvous and gather for a feast
for comprehension beyond
a hypocritical, jesting and abracadabra world.